Nano Gümüş

NEDEN NANO TEKNOLOJİ?

Nanoteknoloji, moleküler ölçekte yüksek performanslı ürünler elde etmek amacıyla yapılan mühendisliktir.

Bir nanometre (nm), metrenin milyarda biridir. Bir nanometrenin boyutunun bir metreye oranı bir bilyenin boyutunun dünyaya oranıyla aynıdır.

Bir saç teli ~ 100.000 nanometre

Bakteri ~ 1.000 nanometre

Virüs ~ 100 nanometre

DNA ~ 2,5 nanometre

H atomu ~ 0,1 nanometre

Boyut olarak, 10-100 nanometre aralığında olan ürünler “nano teknolojik ürün” diye sınıflandırılır. Nano Gümüş, 10-100 nanometre boyutunda olan metalik gümüş tanecikleridir.

Gümüşün antibakteriyel ve antiseptik özellikleri yüzyıllardır bilinmektedir. Nano gümüş dezenfektan, nano teknoloji ile iyonize edilerek aktif maddesi gümüş moleküllerinden üretilmektedir.

Gümüşün nano boyutta uygulanması onun, bakteri, virüs, mantarlar üzerindeki yok etme ve uzun süre koruma etkisini arttırmaktadır. Nano teknoloji sayesinde gümüşün yüzey alanı arttığı için için, etki alanı ve üzerinde etkili olduğu patojen

sayısı yüksektir.

Amerikan Besin ve İlaç Dairesi FDA, kolloidal nano gümüşü 2,5 – 5 ppm gibi az bir yoğunlukta bile, diğer antibiyotiklere direnç gösteren bütün patojenleri öldürdüğü için, ilaç olarak kabul etmiştir.

Nano gümüşle temas eden bakteri, virüs veya mantarların metabolizması elektrolit dengelerinin yok olması, ve enzimlerinin etkisiz hale gelmesine yol açmaktadır. Bu sebeple bu patojenlerin bağışıklık geliştirme imkanları da bulunmamaktadır.

COVID-19 (SARS-CoV-2) gibi tüm virüslerde, bakterilerde, ayrıca küf ve mantarlarda da etkilidir.

NANO GÜMÜŞ ZARARLI MI?

EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) bir bireyin vücut ağırlığına göre günlük olarak alabilecegi miktarı belirtmiş􀆟r. EPA her kilogram için günlük olarak 0,005 mg

alınabileceğini belir􀆟lmektedir. ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarında gümüşün kansere yol açmadığı ifade edilmiştir.

Gümüş iyonları, insan vücudundaki hücre membranı nedeni ile hiçbir hücre ile reaksiyona girmemekte ve zarar vermemektedir. Dolayısıyla, insanlara, evcil hayvanlara, bitkilere ve diğer çok hücreli canlılara zarar vermez.

Patojenleri etkisiz hale getirirken, nano gümüş herhangi bir şekilde kimyasal reaksiyona girmediği için şekli ve yapısı bozulmamakta, bu nedenle etkisi aylar boyunca devam etmektedir.

Soluma, temas ya da yutularak vücuda giren nano gümüş, 24 saat içerisinde doğal yollarla dışarı atllmaktadır.

Takı, çatal, bıçak gibi kullanım alanlarında olduğu gibi, gümüşün insan sağlığına zararı yoktur.

NANO GÜMÜŞ DEZENFEKTANI SOLUMAK VEYA DERİYE TEMAS ETTİRMEK TOKSİK ETKİYE YOL AÇAR MI?

Nano Gümüş Dezenfektan’ın akredite laboratuvarlarca yapIlan testlerinde, solunum toksisitesine ve deride irritasyona yol açmadığı kanıtlanmıştır.

NEDEN NANO GÜMÜŞ DEZENFEKTAN? BU ÜRÜNÜN DİĞERLERİNDEN FARKI NEDİR?

Nano Gümüş Dezenfektan içeriğinde kimyasal madde bulunmaz. %100 vegan ve ekolojiktir. Solüsyon bitki bazlıdır ve bitkisel sentez ile geliş􀆟rilmiş􀆟r. içeriğinde sadece ECHA tarafından onaylanan firmalardan temin edilen, sertifikalı, yüksek saflıkta gümüş (%99,999) kullanılmaktadır. Nano Gümüş Dezenfektanın içerdiği gümüş, nano boyutuna indirilirken kimyasal madde ilave edilmeden, bitkisel ajanlar ile kullanılır. Bu sayede, toksik kimyasal içermez, toksik etkilere yol açmaz..

ÜRÜNÜN HİDROJEN PEROKSİT VEYA HİDROJEN KLORÜR İÇEREN DİĞER DEZENFEKTANLARDAN FARKI NEDİR?

Hidrojen peroksit ve hidrojen klorür etkisini kısa surede kaybeden maddeler olup, bulunduğu ürünlerde etkinlik kaybına yol açarlar.

Hidojen peroksit veya hidrojen klorür ürünler, uygulandıkları sırada yüzeyde bulunan patojenleri öldürmelerine karşın, hemen akabinde kontamine olabilmektedirler.

Solunması durumunda solunum yolu iritasyonlarına yol açabilmektedirler.

Nanogümüş dezenfektan ise aktif maddesinin gümüş par􀆟külleri olması sebebiyle aylar boyu etkisini sürdürür, insan sağlığına zararı bulunmamaktadır.

NANO GÜMÜŞ DEZENFEKTAN HERKES TARAFINDAN KULLANILABİLİR Mİ?

Nano Gümüş Dezenfektan endüstriyel de dahil olmak üzere her ortamda kullanıma uygundur.

NANO GÜMÜŞ DEZENFEKTAN ÇEVREYE ZARARLI MIDIR?

ECHA 50 ug/Litre oranının altındaki gümüşün balıklara toksik etkisi olmadığını açıklamaktadır. Nano Gümüş Dezenfektanın gümüş içeriği litrede sadece 0,5 ug’dir, dolayısıyla su toksisite sınıflandırmasına tabi değildir.